Genel

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2020/07 Ekleyen kişi TEİS tarihi 13 Şubat 2020

                                       DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2020/07

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1 inci maddeleri gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 13.02.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:

  • Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar
  • Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar
  • Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar
  • Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar
  • Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) bant hesabına dahil edilen ilaçlar
  • Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) bant hesabından çıkarılan ilaçlar
  • Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis Ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri İle Tıbbi Mamalar Listesinde (EK-4/B) bant hesabından çıkarılan ilaçlar
  • Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) çıkarılan ilaçlar
  • Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesine (EK-4/H) eklenen ilaçlar

EKLER: 13.02.2020+Tarihli+12.+Madde-YAYIM