Genel

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İLAÇ SUİSTİMALİ HAKKINDAKİ YAZISI

İl Sağlık Müdürlüğü’nün Odamıza göndermiş olduğu yazıda; ilimizde faaliyet gösteren Özel Olbamed Hastanesi tarafından Yaş.. Bac… (T. C. No 4310….) adlı kişinin Enflamatuvar Polinöropati tanılı raporu ile Ha…. Eb… (T. C. No 5511…) adlı kişinin Myastenia Gravis tanılı raporlarının ilaçları suistimal edecekleri şüphesi ile pasifleştirilmesinin talep edildiği bildirilmiştir.

Meslektaşlarımızın reçete karşılarken bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini bildirir,

Bilgilerinize sunarız.