GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ YABANCILARA AİT REÇETELERİN TEVZİ PROTOKOLÜ VE LİMİTLERİ HAKKINDA

Bilindiği üzere Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile TEB arasında “Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Serbest Eczanelerden İlaç Teminine Yönelik Protokol ” imzalanmış olup, 1 Mart 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Protokolün 3.10. maddesi ve Ek-3’ü gereği; Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Reçete Muhteviyatı İlaçlarının Karşılanmasında Tevzi Uygulaması başlamış olup, 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle geçerli olacak, tevzi limitlerini de içeren “Göç İdaresi Tevzi Protokolü” ekte tarafınıza sunulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.

GÖÇ İDARESİ TEVZİ PROTOKOLÜ İÇİN TIKLAYINIZ.