Genel

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ YABANCILARA AİT REÇETELERİN TEVZİ PROTOKOLÜ VE LİMİTLERİ HAKKINDA

Bilindiği üzere Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile TEB arasında “Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Serbest Eczanelerden İlaç Teminine Yönelik Protokol ” imzalanmış olup, 1 Mart 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Protokolün 3.10. maddesi ve Ek-3’ü gereği; Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Reçete Muhteviyatı İlaçlarının Karşılanmasında Tevzi Uygulaması başlamış olup, 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle geçerli olacak, tevzi limitlerini de içeren “Göç İdaresi Tevzi Protokolü” ekte tarafınıza sunulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.

GÖÇ İDARESİ TEVZİ PROTOKOLÜ İÇİN TIKLAYINIZ.