Genel

28.04.2021 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ ÖNCESİ DÜZENLENMİŞ MEVCUT RAPORLARIN GEÇERLİLİĞİ HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 27.05.2021 tarihinde yayımlanan “2020/1. ve 2. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemeler Hakkında” başlıklı duyuru aşağıdaki şekildedir;

“Bilindiği üzere, 28.04.2021 tarihli 31468 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Söz konusu Değişiklik Tebliği ile yapılan düzenlemeler açısından halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporları süresi sonuna kadar geçerlidir. Tüm ilgililere önemle duyurulur.”

Bilgilerinize sunarız.