Genel

Gabapentin grubu ilaçlar

Gabapentin grubu ilaçlarda 2.basamak sağlık kurumlarında

HUZURSUZ BACAK SENDROMUNDA Nöroloji uzm sağ.raporu ile tekrar ödnmeye başladı.Aynı zamanda bazı antideprasan ilaçlarda Nörolji uzm

çıkartacağı gerilim tipi baş ağrısı veya miğren raporlarıyla ödenir.