Genel

Gelir İdaresi Başkanlığı Üzerinden e-Arşiv Fatura Düzenleme Kılavuzu

Değerli meslektaşlarımız,

01.01.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yasa ile 5000 TL ve üstü faturalar, e-arşiv fatura veya e-fatura olarak düzenlenecektir. Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na kesilecek faturaların; Gelir İdaresi Başkanlığı portalından e-arşiv fatura şeklinde düzenlenmesi ile ilgili detaylı bilgilendirme kılavuzu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

EK: E-Arşiv Fatura Kılavuzu

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU