Genel

GENEL KURULA ÇAĞRI

GENEL KURULA ÇAĞRI!!!

TET-DER

TARSUS ECZANE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ

BAŞKANLIĞI

                           33-024-031

                                                                           TARSUS\MERSİN

SAYI   :2019\3

KONU:  GENEL KURUL TOPLANTISI                                                                      05.04.2019         

             OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TEBLİĞ

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı  20.04.2019 günü saat  13.00 de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28.04.2019 günü aynı saatte Anıt mah. Mavi Bulvar no:6 Tarsus adresinde bulunan Tarsus Eczane Teknisyenleri Derneğinde  toplantı salonunda aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılacaktır.

Olağan  genel kurul toplantısına katılmaları  önemle tebliğ olunur.

                                                                                                                                                 TEBLİĞ EDEN

                                                                                                                                                      BAŞKAN

                                                                                                                                 MUSTAFA  TANRIVERDİ

GÜNDEM

1-AÇILIŞ VE YOKLAMA

2-DİVAN SEÇİMİ

3-SAYGI DURUŞU

4-)YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI GÖRÜŞÜLMESİ VE İBRASI

5-KESİN BİLANÇONUN OKUNMASI GÖRÜŞÜLMESİ VE İBRASI

6-YÖNETİM VE DENETİM KURULUNUN SEÇİMİ

7-TAHMİNİ BÜTÇENİN OKUNMASI GÖRÜŞÜLMESİ VE KABULÜ

8-DİLEK VE TEMENNİLER

9- KAPANIŞ