Genel

TEVZİ PROTOKOL DEĞİŞİKLİĞİ

TEVZİ PROTOKOL DEĞİŞİKLİĞİ

Tevzi Komisyonumuzun çalışmaları ve Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda;
01.10.2018 tarihi itibariyle tevzi protokolünün 13. maddesine b bendi olarak “protokolün 15. maddesinde yer almayan yani hizmet bedeli alınmayan tevzi gruplarına ait reçetelerin protokole aykırı karşılanması halinde (eczanenin limiti olmadığı veya sırası gelmediği halde karşılanmış ise) ilk seferde uyarı, ikinci seferde reçete bedelinin %5’i, sonraki durumlarda ise reçete bedelinin %10’u tutarında ceza uygulanacaktır.” ibaresi eklenmiştir.
Ayrıca; ilimizde uygulanan tüm tevzi kalemleri ile ilgili veriler raporlanarak incelenmiş ve yapılan çalışma sonucunda Oral Beslenme Solüsyonu ihtiva eden reçetelerin; reçete sayılarının il genelindeki %17’lik artışı ve reçete ortalamalarının %10’luk artışı göz önüne alınarak tevzi limitinin 01.11.2018 itibariyle tüm bölgelerde 10.000 TL olarak yeniden güncellenmiştir.
Bilgilerinize sunarız. MERSİN ECZACI ODASI