Genel

Hasta Alt Bezi Tanı Listesi

EİS’ in duyurusu:
Hasta Alt Bezi Tanı Listesi

İdrar veya Gaita İnkontinansına Neden Olan Primer Tanı Listesi
Sıra No ICD-10 Kodu Tanı
1 C72 Spinal Kord Tümörleri
2 E80 Porfiria (Diğer,)
3 F01 Vasküler bunama
4 F01.3 Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunama
5 F02.1(A81.0) Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığında
6 F02.3(G20) Bunama, Parkinson hastalığında
7 G30.0 Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında bunama
8 G91 Hidrosefali
9 B02 Herpes Zoster
10 C41.4 Pelvik kemikler, sakrum ve koksiksin habis neoplazması
11 C61 Prostat malign neoplazmı
12 C67 Mesanenin habis neoplazması
13 C68 Diğer ve tanımlanmamış üriner organların habisneoplazması
14 C71 Beyin Tümörleri
15 C71.9 Beynin habis neoplazması, tanımlanmamış
16 C72 Spinal Kord Tümörleri
17 D43 Serebral Tümörler
18 D46 Myelodisplazi (Myelodisplastik Sendromlar)
19 D46 Miyolodisplazi
20 D51 B12 Vitamin Eksikliği
21 E13 Diyabetes Mellitus
22 F00.1 Geç Başlayan Alzheimer Hastalığı Vasküler Bunama ve
Alt Kırılımları (F01.0, F01.2, F01,3, F01.8, F01.9)

23 F01 Vasküler bunama
24 F01.0 Akut başlangıçlı vasküler bunama
25 F01.1 Multipl enfarktlı bunama
26 F01.2 Subkortikal vasküler bunama
27 F01.3 Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunama
28 F01.8 Vasküler bunamalar, diğer
29 F01.9 Vasküler bunama, tanımlanmamış
30 F02 Bunama, başka bir yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
31 F02.0(G31.0) Bunama, Pick hastalığında
32 F02.1(A81.0) Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığında
33 F02.2(G10) Bunama, Huntington hastalığında
34 F02.3(G20) Bunama, Parkinson hastalığında
35 F02.4(B22.0) Bunama, İnsan immünyetmezlik virüs (HIV) hastalığında
36 F02.8 Bunama, diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
37 F03 Bunama, tanımlanmamış
38 F71… Orta mental retardasyon
39 F72… Ciddi mental retardasyon
40 F78-F79 Zeka Geriliği
41 F79 Tanımlanmamış mental retardasyon
42 G11.1 Erken başlangıçlı serebellar ataksi (nörodejeneratif hastalık)
43 G12.2 Motor nöron hastalığı (nörodejeneratif hastalık)
44 G12.9 Spinal musküler atrofi, tanımlanmamış (nörodejeneratif hastalık)
45 G20 Parkinson (İdiopatik, Non-idiopatik, Sekonder)
46 G20 Parkinson
47 G30 Demans (Alzheimer,Vasküler,Diğer)
48 G30 Bunama, Alzheimer hastalığında
49 G30 Demans
50 G30 Alzheimer Hastalığı ve Alt Kırılımları (G30.0, G30.1, G30.8, G30.9)
51 G30.0 Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında bunama
52 G30.1 Geç başlayan Alzheimer hastalığında bunama
53 G30.8 Alzheimer hastalığında bunama, atipik veya karma tip
54 G30.9 Alzheimer hastalığında bunama, tanımlanmamış
55 G35 Multipl Skleroz
56 G37.3 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalığında akut
transvers miyelittransvers miyelit
57 G46 Serebrovasküler Hastalıklar
58 G46(I60-I67) Serebrovasküler hastalıklarda beynin vasküler sendromları
59 G61 Guillain Barre
60 G61.0 Gullian – borse sendromu
61 G80 Serebral Palsi
62 G80.9 Serebral palsi, tanımlanmamış
63 G83.4 Cauda-equina sendromu
64 G90.3 Multi Sistem otrofi
65 G91.2 Normal Basınçlı Hidrosefali
66 G93.4 Ensefalopati, tanımlanmamış
67 G95.8 Spinal Kord Hasarı
68 I63.9 Serebral enfarktüs, tanımlanmamış
69 I67 Serebrovasküler Hastalık
70 I67 Serebrovasküler Hastalıklar
71 K50 Crohn hastalığı
72 K51 Ülseratif Kolit
73 K51.0 Ülseratif Kolit ve Alt Kırılımları
74 K52.0 Gastroenterit ve Kolit ve Alt Kırılımları
75 K60.0 Anal Fissür Akut ve Alt Kırılımları (K60.1, K60.2, K60.3)
76 K61.0 Anal Apse
77 K62 Anüs ve rektumun diğer hastalıkları
78 K62.2 Anal Prolapsus
79 K62.3 Rektal Prolapsus
80 M47 Servikal Spondilozis (Spondilozis)
81 M48.0 Spinal Steroz
82 M51 Disk hastalıkları
83 N31 Mesanenin Nöromuskuler Fonksiyon Bozukluğu
84 N31.0 İnhibe olmayan nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamış
85 N31.0 Baskılanamamış Nöropatik Mesane
86 N31.1 Refleks nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamış
87 N31.1 Reflex Nöropatik Mesane
88 N31.2 Flask nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamış
89 N31.2 Flask Nöropatik Mesane
90 N31.8 Mesanenin diğer nöromusküler disfonksiyonu
91 N31.8 Mesanenin Diğer Nöromuskuler Disfonksyonları
92 N31.9 Mesanenin nöromusküler disfonksiyonu, tanımlanmamış
93 N31.9 Mesanenin Nöromuskuler Disfonksyonu
94 N32.0 Mesane boynu obstrüksiyonu
95 N32.1 Vezikointestinal fistül
96 N32.2 Vezikal fistül, başka yerde sınıflandırılmamış
97 N33.8 Mesane Bozuklukları
98 N35 Üretral striktür
99 N39.4 Üriner İnkontinans
100 N39.4 Üriner İnkontinans Tanımlanmış
101 N40 Benign prostat hiperplazisi
102 N82.0 Vezikovajinal fistül
103 N82.3 Vajinanın kalın barsağa fistülü
104 O66.3 Fetüsün diğer anormallikleri nedeniyle etkilenen doğum eylemi ve doğum
105 Q05 Spina bifida
106 Q05 meningomiyelosel (meningosel)
107 Q05.9 Spina bifida, tanımlanmamış
108 Q06… Spinal kordun diğer konjenital malformasyonları
109 Q42 Kalınbağırsağın konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu
110 Q42.0 Rektumun fistül ile birlikte konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu
111 Q42.1 Rektumun fistül olmadan konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu
112 Q42.2 Anüsün fistül ile birlikte konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu
113 Q42.3 Anüsün fistül olmadan konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu
114 Q43.1 Hirschsprung hastalığı
115 Q43.10 Hirschsprung hastalığı, tanımlanmamış
116 Q43.2 Kolonun diğer konjenital fonksiyonel bozuklukları
117 Q43.6 Rektum ve anüsün konjenital fistülü
118 Q43.7 Persistan kloaka
119 Q52.2 Konjenital rektovajinal fistül
120 Q62.3 Renal pelvis ve üreterin diğer obstrüktif defektleri
121 Q62.31 Ektopik üreterosel
122 Q64.1 Mesane ekstrofisi
123 Q64.11 Kloakal ekstrofi
124 Q64.19 Mesane ekstrofisi
125 Q64.2 Konjenital üretral kapaklar
126 Q64.3 Üretra ve mesane boynunun diğer atrezi ve stenozu
127 Q76.42 Sakral vertebra(lar)ın konjenital anomalileri
128 Q89.81 Kaudal displazi zinciri
129 R15 Fekal İnkontinans
130 R32 Üriner İnkontinans Tanımlanmamış
131 R32 Üriner İnkontinans
132 S06.9 İntrakraniyal yaralanma, tanımlanmamış
133 S14 Boyun seviyesinde sinir ve spinal kord yaralanması
134 S24 Toraks seviyesinde sinir ve spinal kord yaralanması
135 S34 Abdomen, bel ve pelvis seviyesinde sinirler ve lomber spinal kord yaralanması
136 S37.28 Mesanenin diğer yaralanması
137 T09 Omurga ve gövdenin diğer yaralanmaları, seviye tanımlanmamış
138 T09 Spinal Kord Yaralanması (Düzey Tanımlanmamış)
139 T09.3 Spinal kord yaralanması, seviye tanımlanmamış
140 T91 Spinal Kord Yaralanması
141 Z51.0 Redyoterapi Dönemi
142 Z81.0 Mental Retardasyon ve Serebral Palsi
143 Z82.0 Epilepsi

ECZACININ SESİ/HABER