Genel

ANJİOTENSİN RESEPTÖR BLOKERLERİNİN DİĞER ANTİHİPERTANSİFLER İLE KOMBİNASYONLARININ KULLANIMI HAKKINDA

ANJİOTENSİN RESEPTÖR BLOKERLERİNİN DİĞER ANTİHİPERTANSİFLER İLE KOMBİNASYONLARININ KULLANIMI HAKKINDA

Bilindiği üzere 07.10.2016 tarih ve 29850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “Sosyal Güvenlik Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Sağlık Uygulama Tebliği’nin bazı hükümlerinde değişiklikler meydana gelmiştir.
Söz konusu Tebliğ ile “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesi (Ek-4/F)”nin 51 numaralı maddesine “Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonlarının kullanımında; hastanın monoterapi ile kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamadığının raporda belirtilmesi gerekmektedir.” cümlesi eklenmiştir.
Kurum tarafından 17.10.2016 tarihinde yayımlanan “Sağlık Uygulama Tebliğinin İlaçla İlgili Maddeleri Hakkında” başlıklı duyuru ile, “Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonları, biri anjiotensin reseptör blokeri olmak üzere birden fazla antihipertansif etken maddenin tek bir ambalaj formunun içinde olmasını ifade etmektedir. Bu kombine ilaçların kullanılabilmesi için Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili hükümlerine uygun olmak koşuluyla; kombinasyonun içinde yer alan anjiotensin reseptör blokeri ya da diğer antihipertansif ilaçlar kullanılmış ancak kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamamış olduğunun raporda belirtilmesi gerekmektedir.” denilmiştir.
Ancak bazı bölgelerde anjiyotensin reseptör blokerleri ile diüretik kombinasyonu içeren ilaçların da belirtilen kombine preparatlar gibi değerlendirildiği hakkında Birliğimize yapılan bildirimler üzerine Sosyal Güvenlik Kurumundan konuya açıklık getirilmesi talep edilmiştir.
Kurum tarafından iletilen ve ekte bir örneği yer alan yazılarında;
Sağlık Uygulama Tebliğinin Ek-4/F Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesinde “51. Anjiotensin reseptör blokerleri (İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan,Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, kombinasyonları dahil) (Raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresinin belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.) Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonlarının kulllanılmında; hastanın monoterapi ile kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamadığının  raporda belirtilmesi gerekmektedir.” hükmü bulunmaktadır.
Ayrıca Kurumumuz resmi internet sayfasında 17.10.2016 tarihinde yapılan duyuruda “Anjiyotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonları, biri Anjiyotensin reseptör blokerleri olmak üzere birden fazla antihipertansif etken maddenin  tek bir formun içinde olmasını ifade etmektedir.” denilerek diüretikli kombinasyonların bu kapsamda bulunmadığı bildirilmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
KURUMUN YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın