Genel

GENEL KURULA ÇAĞRI

TET-DER

TARSUS ECZANE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ

BAŞKANLIĞI

33-024-031

TARSUS\MERSİN

SAYI :2022\2

KONU: GENEL KURUL TOPLANTISI 22.03.2022

GENEL KURUL TOPLANTI TEBLİĞ

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 09.04.2022 günü saat 13.00 de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 16.04.2022 günü aynı saatte Anıt mah. Mavi Bulvar no:6 Tarsus adresinde bulunan Tarsus Eczane Teknisyenleri Derneğinde toplantı salonunda aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılacaktır.

Olağan genel kurul toplantısına katılmaları önemle tebliğ olunur.

TEBLİĞ EDEN

BAŞKAN

MUSTAFA TANRIVERDİ

TEBELLÜĞ EDENLER

EKLİ LİSTEDE İSİMLERİ BULUNAN 142 ÜYE

GÜNDEM

1-AÇILIŞ VE YOKLAMA

2-DİVAN SEÇİMİ

3-SAYGI DURUŞU

4-YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI GÖRÜŞÜLMESİ VE İBRASı

5-KESİN BİLANÇONUN OKUNMASI GÖRÜŞÜLMESİ VE İBRASI

6-YÖNETİM VE DENETİM KURULUNUN SEÇİMİ

7- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

8-TAHMİNİ BÜTÇENİN OKUNMASI GÖRÜŞÜLMESİ VE KABULÜ

9-DİLEK VE TEMENNİLER

10- KAPANIŞ