Genel

418 – KRONİK HASTALIKLARDA REÇETESİZ İLAÇ TEMİNİ UYGULAMASI SONLANACAK OLAN İLAÇ GRUPLARI HAKKINDA

418 – KRONİK HASTALIKLARDA REÇETESİZ İLAÇ TEMİNİ UYGULAMASI SONLANACAK OLAN İLAÇ GRUPLARI HAKKINDA
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, Kurumun internet sayfası aracılığıyla 29.11.2021 tarihinde yayımlanan ve sonrasında Medula Eczane Provizyon Sisteminde yayımlanan duyurular ile, aşağıda yer alan kronik hastalık ilaç gruplarına ait raporların 31.12.2021 tarihine kadar yenilenmesi gerektiği bildirilmiştir.

“1) 4.2.6 – Büyüme bozuklukları

2) 4.2.9 – Eritropoietin, darbepoetin, sevelamer, parikalsitol, oral esansiyel aminoasit

preperatları ve keto analogları kullanım ilkeleri

3) 4.2.10 – Lizozomal hastalıklar için tedavi ilkeleri

4) 4.2.33 – Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri

5) 4.2.1 – Leflunomid, altın preparatları, Anti-TNF ilaçlar, rituksimab (romatoid artritte),

abatasept, ustekinumab, tofacitinib, kanakinumab, tosilizumab ve vedolizumab kullanım ilkeleri”

Konu hakkında Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu ile gerçekleştirilen görüşmelerde alınan bilgiler doğrultusunda meslektaşlarımız için kolaylaştırıcı olması açısından, raporlarının 31.12.2021 tarihine kadar yenilenmesi gereken ilaçların yer aldığı ve Birliğimiz tarafından hazırlanan liste ekte yer almaktadır.

Konu hakkında bu kez Medula Eczane Provizyon Sistemi’nde 06.12.2021 tarihinde yayımlanan “İlaç Raporları Hk.” konulu duyuru ile,

Kurum internet sayfasında 29.11.2021 tarihinde yayımlanan duyuru kapsamında yer alan ilaçlar için, yenilenmiş raporlarla 01.01.2022 tarihinden itibaren 418-Kronik Hastalıklarda Reçetesiz İlaç Temini uygulaması ile reçete karşılanamayacağı,

“4.2.33-Göz Hastalıklarında İlaç Kullanım İlkeleri” maddesi kapsamındaki ilaçlardan “4.2.33.D-Göz Hastalıkları Tedavisinde Kullanılan Diğer İlaçlar” (1) Siklosporin içeren immünsupresif göz damlaları ve (2) Keratitis sicca (kuru göz sendromu) veya kerato konjunktivitis sicca tedavisinde kullanılan suni göz yaşları alt bentlerinde yer alan ilaçların duyuru kapsamında bulunmadığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

31.12.2021 tarihine kadar raporları yenilenmesi gereken ilaç listesine ulaşmak için tıklayınız.