Genel

KRONİK HASTALIĞI NEDENİYLE SAĞLIK RAPORU OLAN HASTALARIN İLAÇ TEMİNİ HAKKINDA

Bilindiği gibi,

“418-Kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç tedavisi” uyarı kodu,

– Reçete sahibi 18 yaş altı veya 65 yaş ve üzerinde ise,

– Reçete sahibi 18-65 yaş aralığında olup E-nabız sisteminde kayıtlı kronik hastalığı varsa kullanılabilmektedir. Bu kişilere ait devam reçetelerinin karşılanmasında Medula Sistemi bununla ilgili kontrolleri online olarak gerçekleştirmektedir.

SGK tarafından Medula Eczane Sisteminde yapılan düzenleme ile Kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç tedavisi kapsamında olan 18 yaş altı ile 65 yaş ve üstü kişiler ve e-nabız sisteminde kronik hasta olarak görünen kişiler için düzenlenmiş olan, 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile sonlanmış veya bu tarihten sonra sonlanacak olan ve kronik hastalığı nedeniyle kişilere düzenlenmiş ilaç teminine yönelik MEDULA Sisteminde kayıtlı olan sağlık raporlarının  süresinin 31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatıldığı bilgisi alınmıştır.

Bilgilerinize sunarız.