Genel

CoV-2 KORONA VİRÜSÜ SALGINI: ECZACILAR İÇİN ÖN KILAVUZ

Dünya genelinde görülmeye başlanan COVID-19 (Yeni Koronavirüs) Salgını ile ilgili korunma ve kontrol önlemlerinin alınması süreçlerinde Birinci Basamak Sağlık Hizmet Sunucusu olarak eczacılar büyük bir önem arz etmektedir.

Eczacılarımızın konuya ilişkin bilgi ve danışmanlık süreçlerini desteklemek amacı ile Uluslararası Eczacılık Federasyonu tarafından hazırlanan “SARS-CoV-2 Korona Virüsü Salgını: Eczacılar için Ön Kılavuz” başlıklı kaynak dokümanın Türkçe tercümesi Türk Eczacıları Birliği internet sayfasının üst menüsünde yer alan ‘TEB Yayınları’ altındaki ‘Kitaplar ve Raporlar’ bölümünde tüm meslektaşlarımızın bilgi ve yararlanımına açılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

Serbest eczanelerde eczacıların görev ve sorumlulukları Hem salgından etkilenmiş hem de etkilenmemiş bölgelerde sağlıkları ile ilgili kaygıları olan, bilgiye ve güvenilir bilgi kaynaklarına ihtiyaç duyan insanlar ve hastalar için serbest eczaneler, sağlık sistemi içinde ilk temas noktasıdır. Serbest eczanelerde eczacılar şu hususlarda ortak sorumluluk sahibidir: • Gereksinimler için uygun miktarlarda ilaç dahil farmasötik ürünler ile maske dahil tıbbi sarfları temin etmek ve bulundurmak • Halkı bilgilendirmek ve farmasötik bakım eğitimi sağlamak • Danışmanlık hizmeti vermek • Gerektiğinde hekime veya sağlık kuruluşuna yönlendirmek • Hastalıkların önlenmesi faaliyetlerini yaygınlaştırmak

SARS-CoV-2 Korona virüsü nasıl bulaşır? SARS-CoV-2 virüsü aşağıdaki yollarla bulaşır: a. Çoğunlukla insanlar arası yakın temas (yaklaşık 1,8 metre). b. İnsandan insana bulaşma: Grip ve diğer solunum yolu hastalıklarında olduğu gibi virüs bulaşmış bir insanın öksürmesi veya hapşırması sonucu oluşan damlacıklar yoluyla. c. Saçılan damlacıklar yakındaki diğer insanların ağzına, burnuna veya gözlerine gelebilir. d. Kesin olmamakla birlikte, bir insanın SARS-CoV-2 bulunan bir yüzeye veya cansız nesneye dokunduktan sonra ağzına, burnuna veya gözüne dokunması. e. Solunum yolu ile bulaşan virüslerin bulaşıcılıkları, genellikle semptomların en yoğun olduğu dönemde en fazladır. SARS-CoV-2 virüsünde ise, asemptomatik hastalar ile yakın temasta bulunan insanlarda bulaşı olduğuna ilişkin bir dizi olgu bildirilmiştir (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 2020; Rothe, 2020)

Önemli ilaç, ekipman ve tıbbi sarfların depolanmasının sağlanması Eczacılar, SARS-CoV-2 salgınının önlenmesi ve kontrol altına alınabilmesi için hastalığın tanı, tedavi ve önlenmesinde kullanılan ilaçların ve sağlık destek ekipmanlarının sağlanmasını temin etmelidir. Eczanelerde bu salgın için önemli ilaçların satın alınması, depolanması ve dağıtım işlerini düzenlemek ve klinik uygulamada gerekli ilaçları temin etmek ve envanteri belirlemek için bir eczacı belirlenmelidir. Antiviral ilaçlar, antimikrobiyal ajanlar, antipiretikler ve analjezikler, kortikosteroidler listedeki başlıca ilaçlardır. Çin Eczacılar Birliği tarafından geliştirilen listeyi Ek 1’de bulabilirsiniz Önemli tıbbi sarf, ekipman ve kişisel koruma malzemeleri için yine Çin Eczacılar Birliği tarafından geliştirilen listeye Ek 2 ‘de ulaşabilirsiniz.

© Bütün hakları Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP)’na aittir (2020) Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) Andries Bickerweg 5 2517 JP Lahey Hollanda www.fip.org Bütün hakları saklıdır. Bu belgenin hiçbir parçası kaynak belirtmeden bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik, ses kaydı veya başka surette kopyalanamaz. Bu doküman İngilizceden Türkçeye Türk Eczacıları Birliği tarafından çevrilmiştir. Telif hakları FIP’e aittir. Belge, Türk Eczacıları Birliği tarafından İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal ile çevirinin ayrışması durumunda metnin orijinali dikkate alınmalıdır. © Türk Eczacıları Birliği, 2020 Çeviren: Murat BEŞİK Editör: Prof.Dr. Ter

Ayrıca aşağıdaki Eczacı TV linkinden de bilgilendirme videosunu izleyebilirsizniz.