Genel

ASTIM VE KOAH İLAÇLARI HAKKINDA

04.09.2019 tarihinde yapılan SUT değişikliği ile ortaya çıkan Astım ve KOAH’ta kullanılan ilaçların ödenme koşullarındaki belirsizlikler sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmelerde LABA, LAMA ve İKS ilaçların 3’lü kombinasyon şeklinde (birden fazla müstahzar ile yapılan kombinasyonlar dahil olmak üzere) kullanımı halinde “ En az 3 ay süreyle inhale kortikosteroid (İKS) ve uzun etkili solunum yolu beta-agonistleri (LABA) ile tedavi edildiği halde yeterli yanıt alınamayan, sık atak geçiren (yılda 2 ve üzeri atak veya 1 ve üzeri yatarak tedavi) ve dispnesi olan (mMrc 2 ve üzeri veya CAT skoru 10 ve üzeri) orta-ağır kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan erişkin hastaların idame tedavisinde kullanılmaları ve bu durumların uzman hekim raporunda belirtilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.” şartı aranacağı bilgisi alınmıştır.

Kesinti veya iade ile karşı karşıya kalınmaması adına karşılanan reçetelerde bu duruma dikkat edilmesi gerektiğini bildirir,

Bilgilerinize sunarız.

Ayrıca SUT değişikliğindeki karmaşıklığın azaltılması adına hazırlanan tabloyu aşağıda inceleyebilirsiniz.

        **SABA+SAMA (VENTOPIUM PLUS NEB., IPRALEV İNH. v.b) VE İKS NEBÜL (BUDECORT STERI-NEB., PULMICORT NEB. v.b ) FORMLARI İSTİSNA OLDUKLARINDAN REÇETE KONTROLÜNDE DİKKATE ALINMAYACAKLARDIR.