Genel

MEDULA’DA YAPILAN “REÇETE VE EKİ BELGELER” KONULU DUYURU HAKKINDA

01.07.2019 tarihi itibariyle, Medula Eczane ekranında, reçete kayıt modülü üzerinde “Reçeteye Doküman Ekle” isimli bir buton eklendiği, meslektaşlarımız tarafından Birliğimize iletilmiştir.

Yapılan düzenleme ile ilgili olarak Kurumun internet sayfasında ve Medula Eczane Ekranlarında herhangi bir duyuru veya bilgilendirme yer almadığından söz konusu butonun eklenme amacı hakkında Birliğimize bilgi verilmesi SGK’dan resmi yazı ile talep edilmiştir.

04 Temmuz 2019 tarihinde (bugün) Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Eczane Provizyon sisteminde yayımlanan duyuruda;

MEDULA Eczane sisteminde de fatura eki belgelerin elektronik ortamda alınması uygulamasına geçileceği, söz konusu uygulama hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sistemsel tüm çalışmalar tamamlandığı ve bazı bölgelerde pilot uygulama sürecinin tamamlandığı ve buna yönelik olarak, hastalara düzenlenmiş olan manuel reçete ve eki belgelerinin meslektaşlarımız tarafından taranarak Medula Eczane sistemine eklenen “Reçete ve eki belgeler” sekmesi aracılığıyla kayıt edilmesi istendiği ifade edilmiştir.

İlgi yazımızda da belirtildiği gibi; 2018 yılı sonunda, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, bazı bölgelerde bir pilot uygulama başlatıldığı ve buna yönelik olarak, hastalara düzenlenmiş olan manuel reçete, rapor ve izlem formu gibi kağıt evrakların, meslektaşlarımız tarafından taranarak Medula Eczane sistemine eklenen “Doküman yükle” sekmesi aracılığıyla kayıt edilmesinin istendiği, Eczacı Odalarımız tarafından Birliğimize iletilmesi sonrasında; Kurum tarafından yürütülmek istenen bu pilot uygulamayla ilgili olarak, Birliğimiz ve Kurum arasında imzalanan SGK Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolü’nde herhangi bir düzenleme yer almadığı gibi; bu uygulamaya yönelik olarak Kurumla bir mutabakatımızın da söz konusu olmadığı; meslektaşlarımızın, reçete ve faturalandırma işlemlerini bugüne kadar olduğu şekilde sürdürmeye devam etmelerinin uygun olacağını duyurmuştuk.

Birliğimiz ve Kurum arasında imzalanan SGK Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolü’nün revizyonu için gerçekleştirilen görüşme sürecinde de bu konu gündeme gelmiş ancak Kurumla Birliğimiz arasında bir mutabakat sağlanmamış ve bu nedenle de 22.05.2019 tarihinde imzalanan 2019/1 Ek Protokolde bir düzenleme yer almamıştır.

Türk Eczacıları Birliği, e-reçete sistemine geçiş süreçlerinde, Kurumla birlikte çalışmaktan imtina etmemiş ve meslektaşlarımız da bu sürecin aşamalarında gerekli desteği sağlamıştır. Ancak, hekimlerin kağıt olarak düzenlediği reçetelerin, eczanelerde tarama gibi yöntemlerle dijital hale getirilerek sisteme e-reçete gibi kaydedilmesi, reçetenin kağıt nüshasının eczanede saklanması şeklinde bir uygulama, eczanelerde ek iş yükü ve mali külfet yaratacak, ayrıca ilgili mevzuata aykırılık teşkil edecektir.

Meslektaşlarımızın, reçete eki ve belgeleri işlemlerini bugüne kadar olduğu şekilde sürdürmeye devam ederek, Birliğimizin duyurularını takip etmeleri ve bu duyurular doğrultusunda hareket etmelerinin uygun olacağını bildirir,

Bilgilerinize sunarız.